Klimatyzacja: układ VRF Midea 19 jednostek wewnętrznych, 2 jednostki zewnętrzne umieszczone poniżej poziomy gruntu. Prace prowadzone w obiekcie pod nadzorem konserwatora zabytków