Postępujące zmiany klimatyczne w ostatnich latach, wymusiły konieczność poszukiwania nowych sposobów na pozyskiwanie ciepła w budownictwie. Wobec konieczności spełniania coraz bardziej restrykcyjnych wymogów środowiskowych dużą popularność zyskały tzw. pompy ciepła.


Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie

Pompami ciepła określa się urządzenia, które poprzez szereg przemian termodynamicznych, „transformują ciepła” z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła.

Jako dolne źródło ciepła, określa się miejsce skąd pompa ciepła czerpie energię. Najczęstszymi dolnymi źródłami ciepłą są: powietrze zewnętrzne, grunt, zbiorniki wodne.

Najczęściej wykorzystywanym górnym źródłem ciepłą jest powietrze wewnętrzne lub woda w systemie CO i CWU.

 

 

Zgodnie z powyższym na rynku najczęściej spotykane są pompy ciepła typu:

 

powietrze – woda

Są to pompy, które pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego oraz dzięki odpowiednim przemianą, przekazują je do wody systemu ogrzewania wewnątrz budynku.

    
 

grunt – woda

Urządzenia, dla których źródłem ciepła jest grunt, natomiast ciepło również przekazywane jest do centralnego wodnego systemu ogrzewania. W tego rodzajach pompach mamy dwa typy wymienników gruntowych – płaski, czyli rozprowadzony na dużej powierzchni na stałej głębokości oraz wymiennik pionowy, a więc taki który jest umieszczany pionowo, na dużych głębokościach

   
 

powietrze – powietrze

Najprostszy rodzaj pomp ciepła. Ciepło pobierane jest z powietrza zewnętrznego, następnie przekazywane jest bezpośrednio dzięki transformacji termodynamicznej urządzenia do powietrza ogrzewanego pomieszczenia. Przykładem pompy ciepła powietrze – powietrze, jest klasyczny klimatyzator pracujący w trybie ogrzewania.

 

W budownictwie mieszkaniowym najpopularniejsze obecnie rozwiązania, to pompy ciepła typu powietrze - woda. Układ składa się z jednostki zewnętrznej, pobierającej ciepło z powietrza zewnętrznego oraz z modułu wewnętrznego, w którym następuje przekazanie ciepła do układu centralnego ogrzewania w domu. Za transformację ciepła z powietrza zewnętrznego do układu wodnego odpowiada zespół elementów układu takich jak: sprężarka, wymienniki ciepła, zawory, elektronika sterująca. Bezpośrednim czynnikiem biorącym udział w przemianach cieplnych jest freon.

Ciepło pobrane z zewnątrz, zostaje przekazane w module wewnętrznym do instalacji wodnej wewnętrznej. Poprzez czynnik grzewczy, podgrzewa wodę w zasobniku ciepłej wody użytkowej oraz magazynowane jest w buforze ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania. Najrozsądniejszym sposobem dystrybucji ciepła w pomieszczeniach jest instalacja ogrzewania podłogowego. Nie wyklucza to jednak adaptacji istniejących systemów CO i CWU pracujących wcześniej z kotłami na paliwo stałe lub ciekłe.

 

1. Zdjęcie nr 1 – Schemat instalacji z modułem wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem 200L

 

Moduły wewnętrzne pomp ciepła mogą występować jako z wbudowanym zasobnikiem CWU (Zdjęcie nr 1) lub Hydroboxy bez zasobnika, ogrzewające zewnętrzne zbiorniki o dowolnej pojemności.

 

2. Zdjęcie nr 2 – Schemat instalacji z modułem wewnętrznym bez wbudowanego zasobnika

 

Istnieje wiele konfiguracji i możliwości rozbudowy systemów grzewczych opartych na pompach ciepła. Możliwa jest obsługa 2 niezależnych obiegów grzewczych o różnych temperaturach pracy. Nie stanowi problemu również podłączenie do układu drugiego źródła ciepła, takiego jak kolektory słoneczne lub kotły grzewcze. Dla uzyskania dużych wydajności, kilka pomp ciepła może zostać połączona w układy kaskadowe o wydajności grzewczej łącznej 140kW.

 

3. Zdjęcie nr 3 - Schemat instalacji z kilkoma pompami ciepła

Zastosowanie pompy ciepła, to nie tylko ekologia i przyczynianie się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również wygoda i zmniejszanie kosztów ogrzewania budynków.

W porównaniu do klasycznych źródeł ciepła, eksploatacja pompy ciepła jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym, a poniesiona inwestycja zwraca się w relatywnie krótkim czasie.

 

Specjalizujemy się w pompach typu powietrze-woda czołowych światowych producentów. Pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wykonujemy dobór urządzeń oraz gwarantujemy solidną realizację.