Podstawowym warunkiem utrzymania komfortu pomieszczeń jest zastosowanie odpowiedniego systemu doprowadzenia świeżego powietrza. Obecnie w nowo-projektowanych budynkach, system wentylacji jest podstawowym elementem instalacji sanitarnych. Odpowiednia ilość dostarczanego świeżego powietrza oraz jego czystość, ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie.


Zasada działania

Najczęściej stosowanym systemem wentylacji, jest wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna. Jej sposób działania to doprowadzenie za pomocą systemów kanałów, powietrza świeżego oraz w ten sam wyprowadzenie powietrza zużytego. W skład układu wchodzą takie elementy jak: kanały wentylacyjne o odpowiednich przekrojach, kształtki wentylacyjne, filtry, nagrzewnice oraz nawiewniki i wywiewniki.

Istnieje wiele stopni oczyszczania powietrza. W zależności od charakteru obsługiwanego pomieszczenia możemy stosować standardowe klasy filtracji lub filtrację wysokoskuteczną wykorzystującą filtry HEPA. Urządzenia tego typu najczęściej są wykorzystywane w szpitalach lub klinikach medycznych.

 

Centrale wentylacyjne

Ruch powietrza może być wymuszony przez wentylatory montowane w kanałach wentylacyjnych, jednak najczęściej stosuje się centrale wentylacyjne. Są to zespolone urządzenia, które spełniają jednocześnie funkcję wentylatorów nawiewnych, wywiewnych, układu filtrującego, systemu wstępnego podgrzewania oraz schładzania powietrza. Oczywiście wszystkimi elementami steruje zespolona automatyka oraz sterownik dla obsługi użytkownika.

Ogromną zaletą stosowania centrali wentylacyjnych jest umieszczenie w nich modułów odzysku ciepła. Wyróżniamy kilka rodzajów takich wymienników różniących się od siebie sprawnością wymiany, budową lub zasadą działania. Ich wspólną cechą jest umiejętność odzysku ciepła. Zimą powietrze nawiewane do obiektu jest podgrzewane przez powietrze wywiewane. Latem powietrze nawiewane jest schładzane przez powietrze wywiewane. Zastosowanie wymienników ciepła gwarantuje znaczne oszczędności kosztów ogrzewania oraz klimatyzowania pomieszczeń.

 

Dla obiektów komercyjnych, takich jak biurowce, restauracje, kina i hotele, stosuje się centrale wentylacyjne modułowe o wydajnościach powietrza, sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych wymian na godzinę. Urządzenia najczęściej umieszczane są na dachach budynków. Powietrze z tych urządzeń jest następnie dystrybuowane wewnątrz pomieszczeń, za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych. Dla pełnego komfortu powietrze w centrali wentylacyjnej może zostać podgrzane w okresie zimowym lub wstępnie schłodzone latem.

 

Rekuperatory

W mniejszych obiektach, takich jak domy lub małe lokale usługowe stosuje się małe centralki wentylacyjne, często nazywane rekuperatorami. Mogą realizować te same funkcje co duże centrale wentylacyjne, jednak mają znacznie mniejsze krotności wymiany powietrza. Są przystosowane do montażu wewnątrz budynku, w wariantach podwieszanych lub stojących.