Wentylacja: Dostawa i montaż systemu wentylacji dla pomieszczeń produkcyjnych oparty na dwóch centralach firmy VTS o wydajnościach 13 000m3/h oraz 5000m3/h