Wentylacja: Centrala wentylacyjna chemoodporna KLIMOR. Wyciąg powietrza z dygestoriów wykonany z kanałów typu chemo. Centrala dwu-sekcyjna z odzyskiem ciepła typu regeneracyjnego – wymiennik glikolowy. Automatyka sterująca.
Klimatyzacja: Agregat skraplający, rewersyjny MIDEA, klimatyzator Split MIDEA