Klimatyzacja (woda lodowa): 26 klimakonwektorów DAIKIN, 2 układy Split
Wentylacja: układ nawiewno / wywiewny 4000m3/h wraz z nawilżaczami parowymi NEPTRONIC 40kg/h
Wod-kan: Wykonanie instalacji wodno, kanalizacyjnej dla pomieszczeń socjalnych oraz toalet